Høringssvar fra Nordland fylkeskommune

Dato: 21.08.2020

Nordland fylkeskommune støtter forskriftsendringen.

Vi er imidlertid opptatt av at elever i karantene/isolasjon som er friske nok til å gjøre skolearbeid skal få mulighet til å gjøre dette hjemmefra. Skolene er nå godt rigget for å tilrettelegge for hjemmearbeid og digitale løsninger. Vi regner med at det vil kunne komme mange tilfeller av karantenesituasjoner framover, og ser det som viktig å opprettholde et undervisningstilbud i disse situasjonene. Det er da viktig at det ikke føres fravær for elever som jobber hjemmefra, enten ved organisert studiearbeid eller digital undervisning.

Vi ber om at det i forskriften innlemmes at elever som, etter avtale med skolen, jobber hjemmefra ikke skal få fravær.

Mvh Marit Helness