Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 554650

Dato: 20.08.2020

Elever som har milde symptomer, som i en normalsituasjon ville vært på skolen, skal nå være hjemme men få digital undervisning i den grad det er mulig. Da får de ikke fravær men undervisning i annen form. Hvis man gir anledning til egenmelding for alt fravær vil elevene ikke ha noe incitament til å følge undervisningen digitalt eller gjøre pålagte undervisningsoppgaver. Dette vil gå mest utover læringsutbyttet til de som trenger undervisningen mest.