Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 131372

Dato: 20.08.2020

Støtter forslag til at elever over 18 år kan levere egenmeldinger og at foreldre til elever under 18 år kan levere egenmeldinger for sykdomsrelatert fravær. Det vil ikke være riktig av samfunn og oss foreldre å kreve at elever skal være hjemme med mindre symptomer på luftveisinfeksjon eller mulig kontakt med andre smittede, dersom fraværsregelen opprettholdes, Fraværsregelen kan medføre at elever uforskyldt ikke får fullført skolegang. Siden det som ellers i samfunnet finnes elever og ansatte i risikogruppen, er det samfunnstjenlig at også elever i videregående skole bidrar for å hindre smittespredning. Det er generelt hensiktsmessig at elever holder seg hjemme dersom de er smittet av en smittsom sykdom, også for andre sykdommer en Covid-19. Derfor bør man vurdere å fjerne eller myke opp i fraværsgrensen også på lengre sikt. Fraværsgrensen medfører også større fravær i influensasesongen, fordi elever går på skolen med symptomer, slik at mange blir smittet. Det er ikke korrekt at leger har god kapasitet til å skrive unødvendige lege-erklæringer. Fraværsgrensen slik den er i dag, gjør hverdagen komplisert for de som har kronisk sykdom eller krevende livssituasjon. Disse vil spesielt være sårbare for å falle ut av skolegang. Fraværsgrensen medfører at det kan bli vanskelig å delta på nasjonale - og internasjonale idrettskonkurranser, eller drive med kultur på høyt nivå. Spesielt påvirkes fag med få timer pr uke, der grensen nås ved lite fravær. Derfor bør fraværsregelen nå oppheve. Dersom den senere gjeninnføres, bør grensen være høyere, men lav nok til at man får gitt karakter. Fravær vil normalt uansett telle negativt på et vitnemål.