Høringssvar fra Kristian

Dato: 20.08.2020

Flott med forslag om bruk av egenmelding,

Regelverk for bruk av egenmeldinger bør følge arbeidslivets rutiner og krav.