Høringssvar fra Trøndelag fylkeskommune

Dato: 21.08.2020

Trøndelag fylkeskommune tolker høringsforslaget slik at omtalen av «helsegrunner» i forslag til ny § 13 i forskriften også omfatter elever som må holde seg hjemme kun fordi de har lette symptomer på luftveisinfeksjon. Det vil si at elever som må holde seg hjemme fordi de har lette symptomer, i likhet med elever som er syke eller satt i karantene eller isolasjon, kan få regnet dette som dokumentert fravær dersom de legger fram en bekreftelse fra forelder / egenmelding hvis eleven er myndig. Alternativt kan de også, dersom de er friske nok, inngå avtale med faglærer eller rektor om organisert studiearbeid etter forskriftens § 3-45.

Dersom vår tolkning er riktig, støtter vi forslaget i sin helhet. Vi ber imidlertid departementet vurdere om det bør tydeliggjøres at omtalen av «helsegrunner» i ny § 13 også omfatter elever som må holde seg hjemme kun fordi de har lette symptomer på luftveisinfeksjon.