Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring - Forslag til endring i rettshjelploven, rettshjelpforskriften og stykkprisforskriften

Dato: 06.07.2016

Svartype: Med merknad

Vedalgt følger Advokatforeningens høringsuttalelse.

Vedlegg