Forsiden

Høringssvar fra Høyesterett

Forslag til endring i rettshjelploven, rettshjelpforskriften og stykkprisforskriften

Dato: 01.07.2016

Svartype: Uten merknad

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringsuttalelse i denne saken.