Høringssvar fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør

Forslag til endringer i barneloven mv for å øke beskyttelsen av barn mot vold og overgrep

Dato: 04.01.2017

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helsregion Øst og Sør

Vedlegg