Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Høring - forslag til endringer i forskrift om Fond for utøvende kunstnere

Dato: 21.11.2018

Svartype: Uten merknad

JD har ingen merknader.