Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Forslag til endringer i forskrift om Fond for utøvende kunstnere

Dato: 23.11.2018

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.