Høringssvar fra Sør-Trøndelag jordskifterett

Merknad til forslag til endringer i matrikkelforskriften

Dato: 18.05.2015

Svartype: Med merknad

Sør-Trøndelag jordskifterett har følgende merknader til forslag til endringer i matrikkelforskriften:

Til § 46 andre ledd: Vi mener at begrepet "nektet fremmet" er uheldig da det ikke brukes i den nye jordskifteloven. Det kan byttes ut med "nektet tatt til behandling"

Til § 47 første ledd punkt a andre punktum: Vi mener at det også må gå fram hvilke grenser som utgår. Forslag til ny tekst er derfor: "Det skal gå fram hvilke grenser som er nye, endret, utgått og hvilke eksisterende..."

 

Sør-Trøndelag jordskifterett

Jens L. Larssen