Høringssvar fra Norges vassdrags- og energidirektorat

Forslag til endringer i matrikkelforskriften

Dato: 21.04.2015

Svartype: Uten merknad

NVE har ingen kommentarer til høringen.