Høringssvar fra Røyrvik kommune

Forslag til endring i Matrikkelforskriften

Dato: 19.05.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg