Høringssvar fra Domstoladministrasjonen

Høringssvar Domstoladministrasjonen

Dato: 19.05.2015

Svartype: Med merknad

Det vises til vedlegg "Høringssvar Domstoladministrasjonen - Forslag til endringer i matrikkelforskriften.pdf"

Vedlegg