Høringssvar fra VGIS - matrikkelfaggruppa i de 6 Valdreskommunene

Høringsmerknad fra VGIS - forslag til endringer i matrikkelforskriften

Dato: 20.05.2015

Svartype: Med merknad

Høringsmerknad fra matrikkegruppa i VGIS - GIS-samarbeid i de 6 Valdreskommunene - følger som eget vedlegg. 

Vedlegg