Høringssvar fra GIS SØR - kommunene Moss Rygge Råde Våler Hvaler Fredrikstad Sarpsborg og Halden

Høring - Forslag til endringer i matrikkelforskriften

Dato: 10.04.2015

Svartype: Med merknad

Forslag om endringer i matrikkelforskriften har vært tatt opp som sak i forumet GIS SØR, bestående av representanter fra kommunene Moss, Våler, Rygge, Råde, Hvaler, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

GIS SØR kommunene stiller seg enige i forslag til endringer i matrikkelforskriften. Mange av forslagene gir en bedre tilpasning til dagens praksis og en bedre tilpasning i forhold til ny jordskiftelov.