Høringssvar fra Energi Norge

Forslag til endringer i matrikkelforskriften

Dato: 12.05.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlagte dokument.

Vedlegg