Høringssvar fra Romsdal jordskifterett

Høring av forslag til endringer i matrikkelforskriften

Dato: 07.05.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg