Høringssvar fra Nittedal kommune

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I MATRIKKELFORSKRIFTEN

Dato: 11.05.2015

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Nittedal kommune, se vedlegg.

Vedlegg