Høringssvar fra Jordskifterettane i Gulating og Gulating jordskifteoverrett

Uttale til endringar i matrikkelforskrifta m.m.

Dato: 19.05.2015

Svartype: Med merknad

Høringssvaret for jordskifterettane i Gulating og Gulating jordskifteoverrett følgjer i vedlagt dokument.

mvh Audun Bruflot

Jordskiftedommar, Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett

Vedlegg