Høringssvar fra Statnett SF

Høringssvar - Forslag til endringer i matrikkelforskriften

Dato: 20.05.2015

Svartype: Med merknad

Vedlagt ligger høringssvar fra Statnett SF angående forslag til endringer i matrikkelforskriften.

Vedlegg