Høringssvar fra geodatasamarbeidet i Follo

Høringssvar fra 7 kommuner i Follo

Dato: 19.05.2015

Svartype: Med merknad

se vedlegg

Vedlegg