Høringssvar fra Tekna Samfunnsutviklerne

Innspill til forslag om endringer i matrikkelforskriften

Dato: 20.05.2015

Svartype: Med merknad

Tekna Samfunnsutviklerne ser det som både naturlig og nødvendig at matrikkelforskriften endres noe i tråd med innføring av ny jordskiftelov. Samtidig er det viktig å se på helheten i systemet vårt. Det er gjennomført en evaluering av matrikkelloven der det kom frem at alt ikke fungerer optimalt. Dette seer vi også i vår kontakt med utøvere at det er variasjoner i praksis og antall tvistesaker ser ikke ut til å gå ned. Dessverre har den, etter vår mening, nødvendige debatten og arbeide med evalueringen stoppet opp. Det er viktig at vi nå ser på helhetene og sørger for at vi får et lovverk og system som bidrar til positiv samfunnsutvikling. Registeret må ikke fylles med ny usikkerhet, slik fiktive linjer vil føre til, det må tilstrebes at det er de korrekte grensene som føres inn og at matrikkelen blir et godt verktøy for alle brukere.