Høringssvar fra Storkommunegruppen SKG

Høringssvar - forslag til endring i matrikkelforskriften 2015

Dato: 19.05.2015

Svartype: Med merknad

Oversender med dette Storkommunegruppens hørigsuttalelse.

Vår høringsuttalelse benytter samme orden som høringen.

Vedlegg