Høringssvar fra Statistisk sentralbyrå

Høringssvar - forslag til endringer i matrikkelforskriften

Dato: 19.05.2015

Svartype: Med merknad

Vedlegg