Høringssvar fra Jordskifterettene i Agder og Agder jordskifteoverrett

Høringsuttalelse - endringer i matrikkelforskriften

Dato: 20.05.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg