Høringssvar fra Kristiansand kommune

Høringssvar fra Kristiansand kommune.

Dato: 20.05.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Det vises også til fellesuttalelse fra Storkommunegruppa, innsendt av Trondheim kommune.

Vedlegg