Høringssvar fra Trøndelag Fylkeskommune

Dato: 26.02.2020

Svar på høring av forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) fra Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune gir svar på høring på forslag til endringer i sameloven mv (konsultasjoner) og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner om konsultasjoner med samiske interesser. Høringssvaret er behandlet i Fylkesutvalget i møte 14.02.2020 sak 56/20 og fylkesutvalget sitt vedtak er:

  1. Fylkesutvalget i Trøndelag gir sin støtte til høringsforslaget om endringer i sameloven mv (konsultasjoner).

  2. Fylkesutvalget i Trøndelag er positive til utkastet av veileder for kommuner og fylkeskommuner om konsultasjoner med samiske interesser med disse bemerkningene:

  • Konsultasjonsveilederen kan ta opp ytterligere praktiske eksempler på medvirkningstiltak.

  • Konsultasjonsveilederen kan beskrive flere metoder for medvirkning.

Protokoll og saksfremlegg fra saken hvor fylkesutvalgets vedtak fremgår vedlagt.

Vedlegg