Høringssvar fra Tydal kommune

Dato: 27.02.2020

Vedlagt høringsuttalelse angående

Høring – forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner.

Tydal kommune

v/ ordfører Jens Arne Kvello

Vedlegg