Høringssvar fra Norges institusjon for menneskerettigheter

Dato: 28.02.2020

Hei,

Vedlagt er høringsuttalelse fra Norges institusjon for menneskerettigheter.

Vennlig hilsen,

Johan Strømgren

Vedlegg