Høringssvar fra Maadtoij-Sijte

Dato: 28.02.2020

Høringssvar-endring av sameloven fra Maadtoij-sijte

Maadtoij-Sijte Støtter det fremlagte forslag til endring av sameloven mv.konsultasjoner og veileder for kommuner og fylkeskommuner.

Maadtoij-sijte ser det som veldig viktig at det nå lovfestes en konsultasjonsplikt med det samiske samfunnet.

Videre ser vi det som nødvendig at det kommer på plass en veileder for både kommuner og fylkeskommuner.Da kommuner er en planmyndighet er det særdeles viktig at de samiske intressene som feks.reindrift blir involvert i planarbeidet på et tidlig tidspunkt, og ikke kommer inn som en del av klagebehandling. Å være involvert i alle ledd i bestutningsprossessen er en nødvendighet.Videre mener vi at en slik veileder må være tydelig på hvilke saker som omfattes av konsultasjoneplikten.

Maadtoij-sijte er en forening organisert under Norske Samers Riksforbund og vi støtter derfor også NSRs høringsuttalelse.

mvh for Maadtoij-sijte

Betty Kappfjell

leder