Høringssvar fra Norges Bondelag

Dato: 28.02.2020

Viser til vedlagt høringssvar.

Vedlegg