Høringssvar fra Helsedirektoratet

Dato: 18.02.2020

Helsedirektoratet støtter forslaget. Høringssvaret ligger vedlagt.

Vedlegg