Høringssvar fra Nora Marie Bransfjell

Dato: 29.02.2020

Jeg støtter opp om Norske Samers Riksforbund (NSR) sin høringsuttalelse.