Høringssvar fra Møre og Romsdal Bondelag

Dato: 27.02.2020

Vedlagt høyringssvar frå Møre og Romsdal Bondelag.

Vedlegg