Høringssvar fra Ann Karin Kvernmo, leder Rahkka ja biras Sámiid Searvi (Bjerkvik og omegn Sameforening).

Dato: 25.02.2020

Høringsuttalelse fra:
Rahkka ja biras Sámiid Searvi (Bjerkvik og omegn Sameforening).
Vi i Rahkka ja biras Sámiid Searvi (Bjerkvik og omegn Sameforening).
støttet opp om konsultasjonsloven og peker på at konsultasjonsveilederen er et godt verktøy for kommunene som vil kunne bidra til en effektivitsering av den kommunale saksbehandlingen i mange saker.
Slik vi ser det vil det skapes et system for å ivareta samiske hensyn på et tidlig stadie.
Vi i den lokale sameforeningen vil bidra positivt og konstruktivt til den kommunale saksbehandlingen, og på slik sett ser vi at kommunene vil kunne få ivaretatt sin konsultasjonsforpliktelse ovenfor den samiske befolkningen i vårt område.
«Vi støtter forøvrig opp om Norske Samers Riksforbund (NSR) sin høringsuttalelse.