Høringssvar fra Namsos kommune

Dato: 17.02.2020

Namsos kommunestyre fattet følgende vedtak på møte 13. februar 2020 i frobindelse med høringen om forslag til endringer i sameloven (konsultasjoner mm.):

Namsos kommune har ingen innspill til forslag til endringer i sameloven. Namsos kommune støtter de endringer som foreslås. Namsos kommune har ingen innvendinger til utkast til konsultasjonsveileder.