Høringssvar fra Røst kommune

Dato: 01.07.2019

Svartype: Med merknad

Røst kommune deler bekymringen gjengitt i høringssvaret fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin om risikoen for at ny masterutdanning kan komme i konflikt med satsning på god desentralisert sykepleierutdanning med praksis i kommunene. Muligheter for utdanning og kompetanseheving er viktig for rekruttering og stabilisering av helsepersonell. Ikke sjelden skjer rekruttering til sykepleieryrket i kommunene ved at helsefagarbeidere eller andre velger å utdanne seg til sykepleiere etter noen års arbeidserfaring i sektoren. Røst kommune har erfart at denne typen opplegg har gitt oss kompetente, motiverte fagfolk som ønsker å bli værende i jobben over tid.

En ny masterutdanning bør tilbys i en desentralisert form slik at sykepleiere som allerede jobber i distriktskommuner kan ta videreutdanning uten å måtte flytte.

Tydeligere avgrensning mot andre faggrupper i helse- og omsorgstjenesten, spesielt mot leger synes også nødvendig.