Forsiden

Høringssvar fra Skattedirektoratet

Høringssvar vedr forslag til forskriftsfesting av krav til utlån med pant i bolig

Dato: 14.04.2015

Svartype: Uten merknad

Skattedirektoratet har ingen merknader til høringen.