Forsiden

Høringssvar fra Privatmegleren

Skaper skjevheter i samfunnet - svar på forslagene fra Finanstilsynet

Dato: 31.03.2015

Svartype: Med merknad

Det vises til forslag fra Finanstilsynet om finansielle innskjerpinger knyttet til boligmarkedet datert 17.03.15 med høringsfrist 04.05.15.

Privatmegleren har 75 avdelinger i Norge, og er således en vesentlig lyttepost for norske boligkjøpere. Vår klare oppfatning er at dagens boligkjøpere er imot innskjerpingene Finanstilsynet foreslår.

Tilsynet foreslår høyere stressrente (seks prosentpoeng) i en tid hvor renten fremdeles er under press nedover, og hvor økonomer unisont forklarer at det vil være svært lave renter i uoverskuelig fremtid. Tiltakene fremstår som unødvendig i en tid hvor boligkjøpere kan binde renten i en tiårshorisont på 3,3 prosentpoeng, og på rundt 2,5 prosentpoeng over en periode på fem år. Det vil videre fremstå som et formynderisk virkemiddel å frata dagens boligkjøpere muligheten til avdragsfrihet om man ikke har egenkapital på mer enn 65 prosent.

I sum etablerer forslagene enda mer skjevhet i samfunnet ved at de som har bemidlede foreldre etc oppnår fordeler som for vanlige boligkjøpere er uoppnåelige. Vår erfaring er at bankene på en kredittdfaglig og overbevisende måte behandler boligfinansiering individuelt, og basert på tall fra Statistisk Senralbyrå er antallet tvangsalg (eiendom) på vei ned, samtidig som det er forholdsvis lave tall (904/2014).

Basert på en helhetsvurdering mener Privatmegleren at forslagene fra Finanstilsynet vil frata deler av befolkningen muligheten til å kjøpe sin egen bolig, og at de underkjenner bankenes kredittfaglige kompetanse.

Oslo den 31.03.2015

For Privatmegleren

Grethe Meier
Adm.dir