Forsiden

Høringssvar fra Huseiernes Landsforbund

Høring - forslag til forskriftsfesting av krav til utlån med pant i bolig

Dato: 30.04.2015

Svartype: Med merknad

 

Vi oversender vedlagt vår høringsuttalelse til forslag om forskriftsfesting av krav til utlån med pant i bolig.

 

Med vennlig hilsen

Huseiernes Landsforbund

 

Dag Refling

Utredningssjef

Vedlegg