Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 30.04.2020

Vedlagt følger Advokatforeningen sin uttalelse.

Vedlegg