Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 29.09.2019

Svartype: Med merknad

Et skammelig forslag. Er så mange områder stortimget kunne spare inn på i stedet for å ramme barn