Høringssvar fra Arthur Sandberg

Dato: 22.09.2019

INNSTRAMMING I ØKONOMISKE FORHOLD FOR PENSJONISTER (OG UFØRE)

Under 400 ALDERSPENSJONISTER, samtlige er etnisk norske menn som har tatt opphold i Thailand og Filippinene er de som rammes av denne "misunnelsesskatten" som arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i samråd med finansminister Siv Jensen (FrP) har lagt sin sjel i å få innført.

Beløpet sparer staten for 16,4 MILLIONER kroner av et samlet sosialbudsjett på ca. 450 MILLIARDER kroner (0,003 % av budsjettet).
Det månedlige tilskuddet som utgjør ektefelle- og barnetillegget, tilkommer ikke kvinnene (kfr. Anniken Hauglie (H) som hevder at det å få forsørgertillegg for "kvinner" i yrkesaktiv alder er avleggs) - men hjelper DE MINST BEMIDLEDE NORSKE PENSJONISTFAMILIENE i Thailand/ Filippinene med bl.a. skolepenger og undervisningsstøtte !
Familiene som rammes, har NORSK forsørger - "problemet" er at bostedet er utenfor EU/ EØS-området, og for så og si alle er dette valget tatt mange år før vi fikk en borgerlig regjering uten forståelse for hvilke helse- og økonomiske gevinster som ligger i å leve under mildere klimatiske forhold enn vi har i Norge i 8-9 mndr. av året.

Hauglie/ Jensen ser heller ikke ut til å ha fått med seg at disse to landene er en del av verden hvor prisstigning og inflasjon gjelder på samme måte som i Norge !
Dessuten virker det som om forståelsen ikke er til stede for at kursen på NOK er bortimot halvert i forhold til THB siden denne regjeringen tiltrådte. Dette har satt svært mange NORSKE PENSJONISTER i en økonomisk situasjon som ikke er selvvalgt, og faktisk kan det vha. Brochmann-utvalgets to innstillinger lett kunne konstateres fakta om voldsomt tapte levekår !

En enkel forklaring som gjelder i mange tilfeller: En norsk pensjonist/ ufør som har jobbet i f.eks. oljeindustrien, har prioritert arbeide fremfor familie. I årenes løp har det blitt en del ferieturer til bl.a. Thailand (jeg kjenner til mange av disse) hvor man har inngått kjærlighetsforhold, som ved pensjonering/ uførhet blir til ekteskap.

Det kan bli barn av mindre :-) - og det er disse "uønskede" barna som på denne måten har fått en pappa. Om mannen er norsk, eller thai synes jeg er relativt uvedkommende. Det som er viktig, er at barna har fått et ekstra støttepunkt i tilværelsen som nå kan rammes av økonomisk innstramming som kanskje skyldes uvitenhet fra norsk side ?

Vennlig hilsen

Arthur Sandberg - 270550

pensj. journalist/ redaktør

postadr. pt.: P.O. Box 33, Jomtien Post Office, Chonburi 20162, Thailand