Høringssvar fra Mette Mikkelsen

Dato: 18.09.2019

Det er grunnleggende urimelig at det skal trekkes noe som helst fra uførepensjon. Å bli syk er ikke noe du velger selv, så utfasing av forsørgertillegget i alderspensjonen er et særdeles dårlig forslag. Ta fra de som har lite for å gi ytterligere til de som har mye er direkte skammelig!