Høringssvar fra Senter for finansregulering ved Handelshøyskolen BI