Høringssvar fra Nordic Corporate Bank ASA

Dato: 06.01.2021

Høringssvar fra Nordic Corporate Bank ASA. Vi sendte for få minutter siden inn et høringssvar, men kom til å sende feil versjon av høringssvaret. Vi ber om at det erstattes med vedlagte høringssvar.

Vedlegg