Høringssvar fra Norges Bank

Dato: 16.12.2020

Vedlegg