Høringssvar fra Advokatforeningen

Høring - gjennomføring av EUs finanstilsynssystem og shortsalgforordningen, EMIR, AIFM-direktivet og endringer i forordningen om kredittvurderingsbyråer

Dato: 01.08.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt oversendes Advokatforeningens høringsuttalelse om ovennevnte.

Vedlegg

Til toppen