Høring – gjennomføring av EUs finanstilsynssystem og shortsalgforordningen, EMIR, AIFM-direktivet og endringer i forordningen om kredittvurderingsbyråer

Høringssvar fra Norges Bank

Norges Banks høringssvar (brev) 24. juni 2016

Dato: 24.06.2016
Svartype: Med merknad

Vedlegg